Khẩn: “Cập nhật hồ sơ cá nhân công chức viên chức”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vì tình hình tập cần dữ liệu báo cáo gấp nên mọi người truy cập: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LR4yNM1eX04kEcTWcLYMr1am9s7tRQOoSLAFd2GhmlU/edit?usp=sharing

Hướng đẫn cập nhật hồ sơ:

  1. ở cột nào thì đọc nội dung của sheet phía dưới để điền thông tin cho chuẩn xác
  2. đối với thông tin là địa danh thì tra cứu bảng tỉnh thành ở sheet Tỉnh hoặc truy cập: http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/ tra cứu danh mục đơn vị hành chính
  3. Mọi thông tin yêu cầu chính xác
  4. Mọi người có thể truy cập: https://www.facebook.com/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Ththcs-%C4%90inh-N%C3%BAp-1202873416488729/?hc_ref=ARS3dEAWAhp0Bf9T3PCLaxt4IKiUE9M9TeIzgHW66izTAfU6Ggm4ipqwUajyzUoagDM&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDG7x2MCZdP6kSkhhoqCownmwfDsSqRWXjuL7tboO5Y7-ZcWVxtuNjrm1KVALv5eDgBlUm-Ii9pN7JSfRtiJYJ0IN-yOBzeJzzO3aUMUDps_FGYIQXb1kF_-_jD8OugrtnOQCDZRpU-9X68b4_Y88GdLNlVVJUxnTCjAOU2m8p2ymMEJzFVhA&__tn__=kC-R để được hỏi đáp và chia sẻ!