Tập Huấn Phần Mềm SmartTest

Tập Huấn Phần Mềm SmartTest

Lượt xem:

Thực hiện công văn hướng dẫn ngày 07/03/2019 của PGD&ĐT Cư M’gar về việc: “Triển khai phần mềm ra đề và quản lý đề kiểm tra SmartTest của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BiTech“. Nay trường TH&THCS Đinh Núp tổ chức tập huấn rộng rãi cho toàn thể giáo viên trong nhà trường. A. Yêu Cầu chung khi tập huấn 1. Có Máy tính để thực hiện... ...